O nas

Paweł Klikowicz

Naczelny Klikacz

Facebook Twitter Instagram Linkedin

 • Adept zdrowia publicznego z dużym pokładem altruizmu. Społecznik w 100%, który daje z siebie wszystko.
 • Lubi dobrą muzykę, kino i podróże. Wielki fan doktora House’a, miłośnik piękna w każdej postaci.
 • Social ninja kampanii Dawca.pl zaszczepiający ideę transplantacji w polskim społeczeństwie.
 • Wyznaje zasadę: Myśl pozytywnie – działaj kreatywnie!


Doświadczenie zawodowe


Edukacja

Działalność studencka

W październiku 2013 roku rozpocząłem kolejny etap swojej edukacji na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Zostałem przyjęty na studia doktoranckie. Praca badawcza skupiona jest na na wpływie marketingu oraz social mediów na promocję idei transplantacji.
W lipcu 2013 roku ukończyłem studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Praca magisterska została obroniona i jej tytuł brzmiał "Motywy decyzji honorowego dawstwa krwi".
W 2011 roku ukończyłem studia licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Praca licencjacka dotyczyła wykorzystania narzedzi marketingowych w promocji idei dawstwa narządów.
 • Senator GUMed
 • Członek Zarządu Samorządu Doktorantów
 • Członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 • Członek Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego GUMed
 • Senator GUMed
 • Członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Członek Senackiej Komisji Statutowej
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 • Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Członek Zarządu Samorządu Studenckiego
 • Uczestnik trzech Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP
 • Założyciel Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego GUMed
 • Przewodniczący SKN ZP 2007-2009
 • Uczestnik konferencji naukowych Zdrowia Publicznego
 • Organizator pierwszej w Polsce konferencji "Absolwent Zdrowia Publicznego na rynku pracy"